Detta var tidigre hemvist åt skt.se, men de finner du numera på sverigesstadsbyggare.se.

Stadsutveckling

Dagens planer blir morgondagens verklighet

Varje stad i Sverige har sin historia och tillsammans flätar alla städer, tillsammans med landsbygden ihop en gemensam - svensk - historia. Från att ha varit ett land med en mycket liten population för bara tusen år sedan så har vårt avlånga land blivit en attraktiv plats att söka sig till och att leva på. Varje dag som passerar skapar ny historia och de planer vi gör idag blir morgondagens verklighet. När trycket på svenska städer ökar blir utveckling och stadsplanering allt viktigare. Man måste hålla ett brett och långsynt perspektiv så att de beslut som fattas idag blir användbara i morgon såväl som om 50 och 100 år.

Planering utifrån framtida behov

När man talar om stadsplanering och -utveckling så handlar det om de fysiska och praktiska sakerna. Vägar, byggnader, nya bostadsområden, industriområden, flygplatser, torg, parker och transportnät m.m. I ett land där populationen förväntas öka stadigt de kommande generationerna är det viktigt att man planerar utifrån framtida behov, inte de nutida. För att kunna planera efter framtida behov, vilket kan upplevas ganska abstrakt, så måste man kunna genomföra trovärdiga analyser av samhällsutvecklingen, så det är många professioner som måste arbeta tillsammans för lyckade resultat.

Utveckling av välfärden

Sverige är ett rikt land där folket har det bra. Vi har ett tryggt skyddsnät i det som kallas välfärdssamhället och vi förväntar oss alla att saker som renhållning, vård, utbildning och säkerhet ska fungera. För att fortsätta föra Sverige framåt och uppåt måste krafter samlas. Det går inte att luta sig tillbaka och känna sig nöjd för att saker och ting just nu rullar på bra. Ett tryggt, rent, effektivt och vackert välfärdssamhälle kräver konstant uppdatering och framåtanda.

När du planerar är elen vikrigt samt hur du ska möblera med skrivbord . Många planerare säljer sina fakturor via Invoice.se.  

Du som shoppar på nätet, missa inte dessa rabattkoder